Koľko stojí psychológ? Ako si dovoliť psychológa?

Z pohľadu hradenia nákladov, na Slovensku existujú dva spôsoby ako sa hradí psychologická pomoc. Klient si môže vybrať, či využije hodiny preplácané štátom alebo si zvolí pomoc súkromného psychológa, kde si náklady hradí sám. Oba spôsoby majú svoje výhody a úskalia, preto poďme preskúmať oba spôsoby podrobnejšie.

Dobrá správa na úvod, psychologická pomoc na Slovensku je od začiatku roka 2021 opäť o niečo prístupnejšia pre klientov, ktorí hľadajú bezplatný spôsob. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera a ani ZP Union nebudú vyžadovať od svojich poistencov, aby nosili k špecialistom výmenné lístky. (1) Zámená to, že ak chcete navštíviť psychológa, netreba už chodiť k všeobecnému lekárovi, ale rovno viete zájsť za špecialistom — psychológom.

Koľko stoja psychologické služby?

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako vysoká suma, no dobrou správou je, že klient si vie regulovať frekvenciu návštev a teda náklady sa rozložia do dlhšej doby. Je celkom normálne, že klient chodí na terapiu iba 1–2x do mesiaca. Klient zároveň rozhoduje aj o dĺžke celkovej terapie a môže ju kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť.

Čo sa ukrýva za cenou sedení?

Ako je to možné?

Vysoká cena odráža vysoké náklady, ktoré musia psychológovia podstúpiť, aby vôbec mohli psychoterapiu vykonávať.

“Okrem štúdia vysokej školy musia psychoterapeuti absolvovať tzv. Psychoterapeutický výcvik, ktorý sa študuje 5–6 rokov nad rámec vysokoškolského štúdia a budúci terapeuti si ho hradia sami. Zároveň, terapeuti sa zo zákona musia celoživotne vzdelávať a absolvovať svoje psychoterapie, intervizie a supervízie” opisuje odborník.

Nie je neobvyklé, že psychoterapeut začína svoju kariéru na prahu 40-ky. To z dôvodu dlhého štúdia, ale aj nevyhnutnej podmienky terapeuta — vyzretej osobnosti. Zatiaľčo napr. školský psychológ sa viem po vysokej škole a určitej praxi dostatočne zapracovať, terapeutova cesta len začína a je oveľa zložitejšia a teda aj drahšia.

Stojí terapia za to?

Darmo budeme mať skvelé školy, kurzy, znalosti, keď náš psychický stav zabráni tomu, aby sme ich dostatočne využívali a boli schopní naplniť svoj plný potenciál.

Na poisťovňu alebo k súkromníkovi?

Bezplatné sedenia, čiže “na poisťovňu”, sú hradené z verejného zdravotníctva a niektorým môže prekážať, že dáta o sedení sa odosielajú do jeho poisťovne. Samozrejme súkromné dáta ostávajú u psychológa, no ak si chce psychológ nárokovať platbu od poisťovne, musí uviesť kde, kedy a s kým sa sedenie uskutočnilo.

U Súkromných psychológov s vlastnou praxou všetky dáta ostávajú u nich “v skrinke”. Ak si človek za terapiu platí, neznamená to automaticky, že nikdy nečaká alebo dostane vždy termín aký si praje, ale existuje väčšia pravdepodobnosť, že súkromný psychológ bude časovo flexibilnejší.

V skutočnosti sa nedá povedať, či sú psychológovia “na poisťovňu” kvalitnejší. Tí, čo sa rozhodli pre spoluprácu s poisťovňami môžu mať najrôznejšie motívy, napr. dlhodobá zmluva so zdravotnou poisťovňou, ktorá im zabezpečuje predvídateľný počet klientov.

Ako je to teda cez tú poisťovňu?

Osoby do 18 rokov majú samozrejme tiež nárok na terapiu, tam sa však podmienky líšia od veku dieťaťa a jeho potrieb.

Je zvykom, že psychoterapia prebieha za osobnej účasti, no v poslednom čase sa stále viac hovorí o tom, že by poisťovne mohli preplácať aj on-line terapie. Najlepšie je priamo sa opýtať svojho psychológa, či je takáto možnosť k dispozícií.

V prípade, ak klient, ktorého hradí poisťovňa nepríde na dohodnuté sedenie, terapeut si nemôže od poisťovne nárokovať na úhradu, keďže sa terapia neuskutočnila. Ak sa jedná o ojedinelú záležitosť, psychológovia sú samozrejme zhovievaví. Ak sa klient častejšie nezúčastňuje sedení, terapeut má právo na jeho miesto dosadiť klienta, ktorý si vie lepšie naplánovať svoj čas.

Ak je psychický stav klienta naozaj vážny a musí sa zapojiť aj farmakoterapia (použitie liekov — napríklad pri nespavosti alebo prílišnej uzkosti), psychológ by mal odporučiť psychiatra, kde spoločnými silami nastavia liečbu tak, aby sa vhodne dopĺňali liečivá s psychoterapiou. Lieky teda predpisuje psychiater (nie psychológ) a vo väčšine prípadov sú lieky iba s minimálnym doplatkom.

Či už sa rozhodnete využiť služby súkromného psychológa alebo uprednostníte psychologickú starostlivosť preplácanú poisťovňou, prajeme vám veľa sily a odhodlania na ceste za vašou zmenou.

Sprístupňujeme psychologickú pomoc a riešenia pre duševné zdravie a osobnostný rast.

Sprístupňujeme psychologickú pomoc a riešenia pre duševné zdravie a osobnostný rast.